Analisi De L Exercici De La Professio Medica

Anàlisi de l'Exercici de la Professió Mèdica

Formato: Paperback

Idioma: Español

Páginas: 442

Editor: EAE Editorial Academia Espanola (14 de marzo de 2012)

ISBN: 3848453223

Formato: PDF / Kindle / ePub

Tamaño: 6.5 MB

Descarga de formatos: PDF


El llibre analitza l'exercici de la professió mèdica des de diferents perspectives, copçant i contrastant l'opinió dels diferents protagonistes: els ciutadans, els propis metges i els "agents socials de canvi" (persones especialment informades que són generadores de canvi social). Es realitza un procés d'enquestació als ciutadans; es fa un mini-Delphi al col·lectiu mèdic i s'organitzen grups nominals de debat i discussió amb els agents socials de canvi. S'exposen les opinions de cada col·lectiu i, finalment, es contrasta l'opinió dels diferents grups. La professió mèdica és molt ben valorada per part de la societat, fet que no és percebut així pels metges. S'evidencia que la societat i la pròpia professsió mèdica han estat sotmesos a forts canvis en els darrers anys i es generen tensions per adaptar-s'hi. S'identifiquen paradoxes entre les visions dels diferents actors implicats en la provisió de serveis de salut. El llibre aporta una visió àmplia i multidimensional de l'exercici de la professió mèdica a Catalunya.

Lee Apuntes, esquemas y ejemplos de participación comunitaria en la salud en línea

Lee Regulacion Epigenetica En La Adipogenesis y La Obesidad citas

Revolucion de los medicamentos, la citas

Disfrutar El mundo que os dejamos (Vidas singulares) gratis

Neurologia de merritt revisión final

Incidencia de Enfermedades Oftalmologicas En Pacientes Con Vih - Sida género